Prof. Dr. Demet Lüküslü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

Konuşma Başlığı: Türkiye’de NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) Gençler

Özet:

Türkiye’de kamusal alanda yapılan gençlik tartışmaları (formel) eğitim sisteminin içinde yer alan “öğrenci” gençler üzerinden yapılmaktadır. Oysa ki Türkiye, OECD ülkeleri arasında ne eğitimde ne istihdam olan NEET gençlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Bu oran pandeminin etkisiyle daha da artmış görünmektedir ve NEET istatistikleri cinsiyet eşitsizliğine de işaret etmekte, genç NEET kadınların erkeklere oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sunumda, NEET gençlik literatürü kısaca özetlendikten sonra Türkiye’ye odaklanılacaktır. Gençlik üzerine yapılan tartışmaların NEET gençleri de içine katarak, genç işsizliği ile NEET olma durumunun benzerlikleri ve farklılıklarının altının çizilmesi hedeflenmektedir.