KONGRE ÖZET KİTABI

Kapadokya Üniversitesi tarafından mizanpaj çalışması yapılan özet kitabı güncellenerek yüklenmiştir.

6-8 Eylül 2023 | Kapadokya
II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Çeşitli yönleriyle ergenlik, gençlik döneminde ve yetişkinliğe geçiş sürecinde bulunan bireyler üzerinde yürütülen araştırmalar için disiplinler arası bir çerçeve oluşturmak, araştırmacılar arasında etkili işbirliğinin sağlanmasını teşvik etmek ve araştırmaların bilimsel niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan derneğimizin, Kapadokya Üniversitesi işbirliği ile 6-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Kapadokya’da düzenlenecek uluslararası nitelik taşıyan ikinci kongresine sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayız. Kongre dili Türkçe ve İngilizce’ dir. Bilimsel program, davetli konuşmacı, workshop, sözlü ve poster bildiri sunumlarını içermektedir.

Kongremizin zengin içeriği için kongre web sayfamızı izlemenizi ve kongreye katılımınızı diliyor, tarihsel zenginliklerle doğal güzellikleri buluşturan bu özel coğrafyada sizlerle birlikte ergenlik ve gençlik dönemiyle ilgili olarak zenginleşmeyi ve paylaşmayı diliyoruz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Müge Artar
Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Figen Çok
Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Jeffrey J. Arnett
Clark University, USA

Dr. Lene Arnett Jensen
Clark University, USA

Prof. Dr. Demet Lüküslü
Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

ÇALIŞTAYLAR

DAVETLİ PANELLER

Kapadokya Hakkında

Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerdir. Coğrafik olaylar Peribacaları’nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır.

Roma İmparatoru Augustus zamanında Antik Dönem yazarlarından Strabon 17 kitaplık ‘Geographika’ adlı kitabında (Anadolu XII,XIII,XIV) Kapadokya Bölgesi’nin sınırlarını güneyde Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir.

Bu günkü Kapadokya Bölgesi Nevşehir,Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir.

Önemli Tarihler

10Ocak 2023Bildiri Başvuru Başlangıç

31Temmuz 2023Erken Kayıt İndirimi İçin Son Gün

19Haziran 2023Bildiri Başvuru Sonu

25Ağustos 2023Online Kayıt İçin Son Gün

19-21Temmuz 2023Bildiri Başvurularının Sonuçlanması