10Ocak 2023Bildiri Başvuru Başlangıç

12Haziran 2023Bildiri Başvuru Sonu

07-09Temmuz 2023Bildiri Başvurularının Sonuçlanması

BİLDİRİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRMESİ /  HAKEM SÜRECİ

Kongre disiplinler arası bir bilim kurulu oluşturmuştur. Bilim kurulu kongrenin bilimsel programına katkıda bulunmanın yanı sıra gelen bildiri özetleri üzerinden değerlendirme yaparak bildiri başvurularını kabul ya da reddedecektir. Sözlü bildiri sunumlarının poster olarak sunulması da hakemler tarafından önerilebilecektir. Tüm hakemlere araştırma alanlarına giren bildiri özetleri yollanacaktır. Hakemlere gönderilecek yönergede bildiri koşulları ile ilgili açıklama da sunulacak ve uzmanlık alanlarında olan bildiri özetlerini değerlendirmeleri istenecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ 

Kongrede üç tür bildiri ile başvuru mümkündür.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Genellikle dört sözlü bildiri ve ardından soru cevap ve tartışmanın yer aldığı sözel bildiri oturumları verilerin ve sonuçların sunulduğu görgül (amprik) bildirilerin tematik olarak programa alındığı, her biri yaklaşık 15 dakikalık sunumlardır.

SEMPOZYUM/PANEL

Paneller bir konuyu farklı perspektiflerden ele alır ve tartışma için zemin oluşturarak farklı bildirilerin sunulmasına imkân tanır. Bir oturum başkanı, üç ya da dört bildiri sunacak konuşmacı ve tartışmacıdan oluşur. Her bildiri araştırma kalitesi ve panel konusuna uygunluğu açısından değerlendirilir. Her bildiri için 15 dakikalık sunum süresi, tartışmacının oturumla ilgili değerlendirme için süre (yaklaşık 15 dakika)  ve tüm panel için tartışma süresi (yaklaşık 15 dakika) yer alır. Paneller 90 dakikalık oturumlardır.

POSTER BİLDİRİ

Veriye dayalı orijinal araştırmalar poster olarak hazırlanarak Kongre programındaki poster bildiriler oturumlarında etkileşimli biçimde sunulur.

Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Genel İlkeler
– Sözel, panel oturumları  ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere kongre konularıyla ilgili, orijinal araştırmalar ve olgu sunumları gönderilebilir. Kongreye gönderilen tüm bildirilerde yeni üretilmiş veri ya da yazarlar tarafından literatür taraması dışında bilgiye katkı gerekliliği olup, derleme niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir.
– Bir katılımcı kongre programında en çok 3 bildiride yer alabilir.
– Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
– Bildiri özet formuna e-posta adresinin girilmesi çok önemlidir. Kongre Sekreterliği iletişim kurmak için girilen e-posta adresini kullanacaktır.
– Özetlerinin kongre organizasyonuna ulaştığı elektronik olarak bildiri sahiplerine iletilecektir.
– Bildiri özeti başarıyla gönderildiğinde, ekranda gönderildiğini belirten bir mesaj çıkacaktır. Bu mesajın çıkmaması bildiri özetinin gönderilmediği anlamına gelir ve bildiri başvurusunun tekrar yapılması gerekir.
-Gönderilen Özetler, kongre bilim kurulunca değerlendirilecek; bildirilerin kongre’ de bildirilmesinin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulunca karar verilecektir. Bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilim Kurulu bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

Özet Metninin Hazırlanması
– Bildirinizi sisteme girerken, yazım hatalarından kaçınılmalı, yazarların sıralamalarına dikkat edilmelidir.
– Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce  olarak hazırlanacaktır.
– Bildiri özetinizin başlığının tüm harfleri Büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
– Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
– Bildiri özet metni, 350 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır. Yalnızca araştırma verilerine ve olgu sunumlarına dayalı bildiri özetleri  ve başlık, araştırma ekibi (isim ve kurumlar) problem, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç alt başlıklarının yer aldığı bir özet olarak sunulmalıdır.

Bildiri ÖZETİ Gönderim Kuralları:
– Bildirilerin kongre programında yer alması ve sunulabilmesi için her bildiriden en az bir kişinin erken kayıt son tarihine kadar kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
Özet bildiri kitabı elektronik olarak  basılacaktır.
Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİM FORMU    Bilgilendirme: Eklenecek bildiri özetinde tüm bildirilerin özeti olmalıdır!