Davetli Panel: TÜRKİYE’DE GENÇLİK VE İLİŞKİLER ARAŞTIRMALARINA BAKIŞ

Moderatör: Prof. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer

Özet:

Yakın ilişki kurma, ergenlik ve beliren yetişkinlik döneminde başarılması gereken önemli yaşam görevlerinden biridir.  Gelişimsel süreç dikkate alındığında, farklı yakın ilişkilerin, farklı yaşam dönemlerinde öneminin değiştiği gözlemlenebilir. Yakın ilişki türlerinden biri olan, bireyin sevme, sevilme, ait olma ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynayan romantik ilişkiler de beliren yetişkinlik dönemi ve yetişkinliğe geçiş sürecinde daha fazla öne çıkmakta ve bu ilişkiler farklı disiplinlerden birçok araştırmacının sıklıkla incelediği temel araştırma konularından olmaktadır. Bu panelde, gençlerle yürütülen romantik ilişki araştırmalarında üç konuya odaklanılması hedeflenmiştir. İlki, dijital çağla birlikte şekillenen hatta dönüşüm geçiren aşk, flört ve romantik ilişkileri gençlerin nasıl deneyimlediği ve bu ilişkilerin gençlerin sürdürülebilir iyi oluşunu nasıl etkilediği üzerinedir. İkincisi, ilişki araştırmalarında oldukça nadir ele alınan kardeşler arası ilişkilerin, gençlerin yakınlık kurma kapasitelerinin gelişiminde ve romantik ilişkileri sürdürebilmelerindeki etkilerini değerlendirmeye yöneliktir. Üçüncüsü ise, gençlerin romantik ilişkilerini geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik mevcut ilişki eğitimi programlarının amaç, içerik, yöntem ve hedef kitle açısından değerlendirilmesidir. Sunumlarda, her bir konunun ulusal ve uluslararası alanyazındaki güncel durumu, ilgili araştırma bulgularıyla birlikte ele alınarak tartışılacak ve yeni araştırma konularına ilişkin önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Romantik ilişki, dijital çağ, kardeş ilişkileri, ilişki güçlendirme programları, gençlik.

Panel Konuşmacıları:

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAĞ-Dijital Çağ: Gençlikte Romantik İlişkiler, Flört ve Aşk

Doç. Dr. Didem AYDOĞAN-Gençlikte Kardeş İlişkileri ve Romantik İlişki Deneyimleri

Prof. Dr. Zeynep Hatipoğlu SÜMER- Romantik İlişki Güçlendirme Çalışmalarında Mevcut Durum