Genç İşsizlerde Psikolojik Sağlamlık

Prof.Dr. Mehmet Engin Deniz

Yıldız Teknik Üniversitesi

Günümüzün karmaşık ekonomik koşulları altında genç işsizlerin ruhsal sağlığı bağlamında psikolojik sağlamlık, üzerinde durulması gereken önemli bir durumdur. İşsizlik, genç bireyler için sadece maddi sıkıntılara yol açmakla kalmamakta, aynı zamanda psikolojik denge üzerinde de derin etkiler bırakabilmektedir. Bu dönemde gençler, düşük özsaygı, umutsuzluk ve genel yaşam memnuniyetsizliği gibi psikolojik sorunlarla karşılaşabilmekte, dahası, uzun süreli işsizlik, kaygı, depresyon ve stres gibi daha ciddi psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilmektedir. Bununla birlikte, genç işsizler arasında farklılık gösteren tepkiler gözlenebilmektedir. Örneğin, sosyal destek ağına sahip gençler, bu süreci daha iyi yönetme eğilimindedirler. Benzer bir biçimde, psikolojik dayanıklılık, işsizlikle başa çıkma kapasitesini belirleyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bireyler, olumsuz duygusal tepkiler yerine bu süreci kişisel büyüme ve yeni fırsatlar için bir zemin olarak görmeye yönlendirebilirler. Psikolojik danışmanlar genç işsizlerin ruhsal sağlığını desteklemek ve onların psikolojik sağlamlıklarını ve dolayısıyla iyi oluşlarını güçlendirmek amacıyla etkili stratejiler geliştirmelidirler. Bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma ve psikoeğitimlerle, gençlerin sosyo-duygusal iyi oluşlarını artırmada yardımcı olmalıdırlar. Ek olarak, toplumsal düzeyde, işsiz gençlere yönelik destek programlarının ve kaynaklarının artırılması da gerekmektedir. Sonuç olarak, genç işsizlerin psikolojik sağlıkları için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde uygulamalar yapılmadır. İşsizlikle mücadele ederken genç bireylerin psikolojik sağlamlıklarını artırmak, gelecekteki yaşam kalitesini iyileştirebilecek önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.