PANEL: Türkiye’ de Gençlerin Kariyer Gelişimi, İşe Geçiş ve İşşizlik

MODERATÖR: Prof.Dr.Diğdem M. Siyez

Genç nüfusa sahip olan Türkiye’de bu gençlerin işgücüne başarılı bir şekilde katılmalarını sağlamak hem bireysel büyüme hem de ulusal ekonomik kalkınma için hayati önem taşımaktadır. Mesleki eğitim ve girişimciliği teşvik etme ile ilgili politikaların geliştirilmesine rağmen, genç işsizlik oranlarını azaltmak için daha fazla araştırmaya ve politika geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu panelde de “Yetenek Yönetimi Bakış Açısı ile Genç İstihdamı”, “İşe Geçiş ve İşsizlikle Başa Çıkmada Kariyer Uyum Yetenekleri”, “Genç İşsizlerde Psikolojik Sağlamlık” konuları üzerinden gençlerin kariyer gelişimi ile ilgili ihtiyaçları, genç istihdamında iş uygulama örnekleri, kariyer uyumluluğunun önemi ve koruyucu bir faktör olarak psikolojik sağlamlık üzerine paylaşımda bulunulacaktır.