Ergenlikte Boylamsal Araştırmalar

Çalıştayın içeriği:

Boylamsal araştırmalar, ergen gelişimine yönelik çok sayıda soruyu yanıtlamayı mümkün kılan doğası gereği, ergenlik dönemindeki olgunlaşmayı tespit etme imkânı sunmaktadır (Meeus, 2019). Bu çalıştay kapsamında, ergenlikte yaygın olarak kullanılan boylamsal modellere kavramsal ve istatistiksel bir giriş yapılacaktır. İlk olarak, ergenlik dönemine özgü tamamlanmış bazı boylamsal çalışma örneklerinden hareketle, boylamsal çalışmaların ne gibi araştırma sorularına yanıt aradığı tartışılacaktır. Sonrasında ise boylamsam çalışmalar kapsamında veri toplama sürecine ve bu süreçte göz önünde bulundurulması gereken noktalara ilişkin paylaşımlarda bulunulacaktır. Çalıştaın ikinci bölümünde ise temel boylamsal data analiz yöntemlerine (örneğin, Cross-Lagged Panel Model) ilişkin bir giriş yapılacak ve katılımcılar ile birlikte Mplus paket programı kullanılarak çeşitli uygulama örnekleri gerçekleştirilecektir.

Katılımcı sayısı sınırı: 18-20

Çalıştayın süresi: 150 dk

Çalıştay için önemli notlar: 

Katılımcıların çalıştaya, içerisinde SPSS ve Mplus demo (ücretsiz bir biçimde indirmek için: https://www.statmodel.com/demo.shtml) versiyonun yüklü olduğu kişisel bilgisayarları ile katılması gerekmektedir.

Bu çalıştaydan maksimum verimi elde etmek için, katılımcıların Yapısal Eşitlik Model’ine ilişkin temel düzeyde bilgi sahibi olması beklenmektedir. Her ne kadar Mplus kullanımına ilişkin temel düzeyde bir giriş ilgili çalıştay kapsamında yapılacak olsa da, Mplus komutlarına aşina olmak çalıştaydan alınacak verimi arttıracaktır. Bu bağlamda, katılımcıların Mplus kullanım kılavuzu üzerinde çalışmaları (indirmek için takip eden linke tıklayınız: https://www.statmodel.com/html_ug.shtml) ve Mplus demo versiyon üzerinden pratik yapmaları tavsiye edilmektedir. Bu doğrultuda, erişilebilmesi durumunda, Christian Geiser’in “Data Analysis with Mplus” adlı kitabı da incelenebilir (https://www.guilford.com/books/Data-Analysis-with-Mplus/Christian-Geiser/9781462502455).

Son olarak, ergenlikte boylamsal çalışmaların önemine ilişkin kavramsal ve istatistiksel olmayan bir giriş için “Adolescent Development: Longitudinal Research into the Self, Personal Relationships and Psychopathology” (Meeus, 2019; https://www.routledge.com/Adolescent-Development-Longitudinal-Research-into-the-Self-Personal-Relationships/Meeus/p/book/9781138611511) adlı kitabın incelenmesi önerilmektedir.