Yetenek Yönetimi Bakış Açısı ile Genç İstihdamı

Doç.Dr. Savaş Ceylan

Hacettepe Üniversitesi

Ulusal ve uluslararası araştırma sonuçları, aradığı yetenekli çalışan profiline ulaşmada zorluk yaşadığını belirten firma sayısının azımsanmayacak derecede olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, iş bulmakta zorlanan ve yeteri kadar istihdam olanağı olmadığını belirten gençler olduğu bilinmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, gençlerin, özellikle yükseköğretim mezunlarının, henüz öğrenimleri esnasında iş dünyasına hazırlık yapması kaçınılmaz olmaktadır. Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için öncelikle onların sahip olduğu beceri ve yetkinliklerin iş dünyasının beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Dijitalleşen ve sürekli değişen iş dünyasında gençlerin daha kolay yer bulabilmesi için yetenek yönetimi bakış açısı ile geliştirilecek projelere ihtiyaç duyulmaktadır. İşverenlerin ihtiyaç duydukları ince becerilerin gençlerde geliştirilebilmesi için öğretim müfredatlarının ötesine geçen yaklaşımların geliştirilmesi yerinde olacaktır. Bu kapsamda, panelin bu bölümünde gençler, yükseköğretim kurumları, işverenler ve devlet yönetimi açılarından genç istihdamı ele alınacak ve ulusal ve uluslararası iş uygulama örnekleri hakkında bilgi verilecektir.