DİJİTAL ÇAĞ: GENÇLİKTE ROMANTİK İLİŞKİLER, FLÖRT VE AŞK

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çağ

Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

Sosyal medya kullanmak, bilgiye erişmek, haber almak, alışveriş yapmak, oyun oynamak gibi pek çok sebeple kullanılan akıllı telefonlar ve ekranlar, bireyin adeta bir uzvu haline gelebilecek kadar kullanımının evrildiği bir noktaya erişmekte ve bu kullanım oranlarıyla da hava gibi, su gibi temel bir yaşamsal ihtiyaç haline dönüşmektedir. Hayatın yönetimi bu cihazlar aracılığıyla sağlanırken, aşkın ve ilişkilerin de başlangıcı, sürdürülmesi ve devamlılığı artık bu araçlarla şekillenmektedir. Hem avantaj hem de dezavantajlarının neredeyse eşit oranlarda olduğu söylenebilecek olan bu dijital çağ, dezavantajlarının özellikle kişiler arası ilişkilerin dönüşümü üzerinde oldukça fazla etkisi olması nedeniyle dikkat çekicidir. Bu dijital çağda bireyden beklenen, olası ve atomik hıza uyum sağlaması, dünyada olup bitenleri etraflıca takip edebilmesidir. Bu nedenle tüm kişilerarası ilişkilerde, aşk ve romantik ilişkiler de dahil olmak üzere, çevrimiçi olmak ve çevrimiçi kalabilmek yaşamsal bir öneme sahip hale gelmiştir (Şimşek İşleyen, 2020). Gençlerin flört dünyasında gündem kavramlar haline gelen; sosyotelizm, seçim paradoksu, gelişmeleri kaçırma korkusu, hayalet olma, ekmek kırıntısı, aşk bombardımanı ve sıvı aşk, yakın ilişkilerinin doğasında ve bu ilişkilerin nasıl başlayacağında ve süreceğinde önemli etkilere sahip kavramlardan bazılarıdır. Bu bağlamda, bu dijital çağın ve bunun paralelinde flörtün değişip dönüşen yapısıyla ilgili alanyazın bulgularında giderek birikimli bilgiler çoğalmaktadır. Bu sunumda gençlerin hem ruh sağlıklarını hem duygu dünyalarını hem de yakın ilişkilere bakış açılarını etkileyen bu yapılar, çevrimiçi flört uygulamaları ve sıvılaşan yavaş aşk hakkında alanyazın bilgileri ve çarpıcı araştırma bulgularına odaklanılması amaçlanmaktadır. Özellikle çevrimiçi flört uygulamalarının ve olası romantik ilişki seçeneklerinin fazlalaşmasının gençlerin yakın ilişkileri ve aşkı yaşama biçimlerini nasıl etkilediği alanyazın bilgileriyle birlikte desteklenerek aktarılacaktır. Sonuç olarak, gençlerin yakın ve romantik ilişkileri yaşama biçimlerinin daha iyi anlaşılmasının ve yaşamlarında önemli bir dönemeç olan bu dönemde sağlıklı romantik ilişkiler yürütebilmelerinin hem ruh sağlıklarının hem de kişiliklerinin gelişiminde etkisi oldukça aşikardır. Bu nedenle, bu dönemde etkisi olan yapıları daha iyi kavramak, gençlerin karmaşık duygu dünyalarını keşfetmek ve onlara daha iyi destek hizmetleri sunabilmek için de oldukça önemlidir.

Kaynakça

Şimşek İşleyen, F., (2020). Dijital çağda bilginin değişen niteliği ve infobezite: Z kuşağı üzerine bir odak grup çalışması. Selçuk İletişim, 13(1), 246-272. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/52040/613286