Davetli Panel 2: Türkiye’de Gençlik ve Ruh Sağlığı

Sunuş

Mehmet Eskin (Moderatör)

Koç Üniversitesi

Nüfusun en dinamik ve enerji seviyesi yüksek bir kısmını oluşturan gençler günümüzde ne yazık ki büyük bir fakirleşme içindedir: Bir yandan temel ihtiyaçlara erişimin maliyetinin artmış olması diğer yandan da toplumsal yaşam ve pratiklere katılım olanaklarının sınırlan(dırıl)dığı bir ortamda büyümeye çalışmaktadırlar. Bu panelde ülkemiz gençlerinin psikolojik sağlıkları üzerinde duran üç bildiri sunulacaktır.