Ergenlerdeki Ruhsal Bozuklukların Değişen Klinik Profilleri

Burçin Çolak

Ankara Üniversitesi

Ergenlik çeşitli ruhsal bozuklukların ilk ortaya çıkış dönemini oluşturmaktadır. Bu açılardan hem tanısal hem de müdahale açısından kritik bir periyot olarak kabul edilebilir. Çevreyle etkileşim içinde bulunan ergenlerin; değişen sosyal, ekonomik, sosyal, politik koşullar sebebi ile farklı ruhsal tepkiler gösterebileceği ve buna bağlı olarak değişen sorunlar yaşayabileceği söylenebilir. Ergenlikte bazı temel süreçler ve buna bağlı sorunlar evrensel ve zamandan bağımsız olarak gözlenir. Örneğin ebeveyn ergen çatışması buna örnek olabilir. Ne var ki pandemi, sosyal medya, geç kapitalist üretim ilişkileri gibi sosyal faktörlerin yanında, çeşitli biyolojik faktörlerde de gözlenen değişim sebebi ile ergen psikopatolojilerinin profillerinde değişim gözlenmektedir. Örneğin yeme bozukluğu, cinsiyet hoşnutsuzluğu, otizm spektrum bozuklukları, teknoloji bağımlılığı gibi sorunların sayısında artış görülmektedir. Yakın tarihli pandemi de izolasyon, hastalık kaygısı gibi ortaya çıkardığı nedenlerle ergen psikopatolojilerinin değişimine sebep olan başka bir küresel süreç olmuştur. Bu sunumda ülkemizdeki ergenlerin ruhsal yakınmalarında gözlenen özellik, değişim ve muhtemel nedenlerinin güncel klinik deneyim ve literatür eşlinde tartışılması amaçlanmıştır.